Thức ăn nhanh Vfood

123 Nguyễn Trãi, p2, Q5

0919128854

Tiêu đề nhu cầu Số lượng Lương Ngày cập nhật Hạn tuyển
Tuyển dụng nhân viên kế toán 8 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ 09/03/2020 09/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên văn phòng 15 12,000,000 - 30,000,000 VNĐ 01/04/2020 02/04/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên lập trình 10 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ 03/03/2020 29/05/2019 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên lập trình 10 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ 03/03/2020 29/05/2019 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kế toán 8 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ 09/03/2020 09/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kế toán 8 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ 09/03/2020 09/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên lập trình JOBONE 10 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ 03/03/2020 29/05/2019 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên lập trình 1 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ 04/02/2020 16/04/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển nhân viên IT 10 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 13/03/2020 19/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kế toán 8 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ 09/03/2020 09/03/2020 Nộp hồ sơ
Test Lưu thêm mới 0 00 - 00 VNĐ 01/01/0001 01/01/0001 Nộp hồ sơ
Tuyển nhân viên tạp vụ 15 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ 10/03/2020 31/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kế toán 8 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ 09/04/2020 31/05/2020 Nộp hồ sơ
Nhân sự 2 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ 08/04/2020 30/04/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên triển khai 2 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 09/03/2020 10/06/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên văn phòng 15 12,000,000 - 30,000,000 VNĐ 01/04/2020 02/04/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển nhân viên IT 10 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 13/03/2020 19/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên lập trình 10 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ 03/03/2020 29/05/2019 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên lập trình 10 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ 03/03/2020 29/05/2019 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên triển khai 2 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 09/03/2020 10/06/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật 4 7,000,000 - 13,000,000 VNĐ 01/07/2020 31/08/2020 Nộp hồ sơ
tuyển dụng phòng lập trình 3 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ 01/07/2020 30/08/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển nhân viên IT 10 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 13/03/2020 19/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển nhân viên tạp vụ 15 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ 10/03/2020 31/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên triển khai 5 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 01/07/2020 31/07/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật 3 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ 01/04/2020 31/05/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên triển khai 2 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 09/03/2020 10/06/2020 Nộp hồ sơ
kế toan 2 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ 12/07/2020 30/07/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển nhân viên triển khai phần mềm 5 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 09/03/2020 31/07/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kế toán 8 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ 09/03/2020 09/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển nhân viên IT 10 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 13/03/2020 19/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên chạy Ads 3 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ 06/07/2020 17/07/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên triển khai 2 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 09/03/2020 10/06/2020 Nộp hồ sơ
Test Lưu thêm mới 0 00 - 00 VNĐ 01/01/0001 01/01/0001 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật 4 7,000,000 - 13,000,000 VNĐ 01/07/2020 31/08/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng 3 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ 10/03/2020 31/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kế toán 8 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ 09/03/2020 09/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên lập trình 1 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ 04/02/2020 16/04/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên lập trình 1 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ 04/02/2020 16/04/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kế toán 1 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ 12/02/2020 27/02/2020 Nộp hồ sơ
Kế Toán Viên (Công Nợ/Kho) 12 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ 13/03/2020 27/03/2020 Nộp hồ sơ
tuyển dụng phòng lập trình 3 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ 01/07/2020 30/08/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên triển khai 2 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 09/03/2020 10/06/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kế toán 1 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ 09/03/2020 18/06/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển nhân viên IT 10 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 13/03/2020 19/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kế toán 8 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ 09/03/2020 09/03/2020 Nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên kế toán 8 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ 09/03/2020 09/03/2020 Nộp hồ sơ